Avular Cookie Statement

Cookie statement Avular B.V.

To offer a well-functioning website to our customers and website users, we use cookies. In this cookie statement we explain what type of cookies we use and what purpose they serve.

What is a cookie?

A cookie is a simple small file that is send with pages of this website and that your browser saves on the hard disk of your computer. The information saved in this cookie file can be send back to our servers with a next visit of our website.

Functional cookies

For the basic functions of our website, we use functional cookies. Without these functional cookies, the website would be user-unfriendly. To place functional cookies, no permission of the website visitor is required.

Functional cookies on our website are placed by WooCommerce. WooCommerce is the E-commerce platform that takes care of the webshop functionalities of our website. WooCommerce only places functional cookies that are required for a stable webshop environment in which products can be viewed, placed in the basket, accounts can be created and logged in to. One of these cookies is stored for two days, the rest of the cookies is removed when you leave the website.

Our web application Cerebra Supervisor places functional cookies to allow customers to log into their accounts and manage their licenses. These cookies are session cookies that are deactivated after a session has ended.

Analytical cookies

We only place analytical cookies when you give us permission for this. The analytical cookies on our website are placed by Google Analytics.

Google Analytics is a service that helps us to get insight into how website visitors use our website. Google Analytics places analytical cookies through our website to analyze the performance of our website and the website visitor behavior. We have given Google Analytics permission to use the obtained analytics information in other Google Services as well. Two types of analytical cookies are placed: anonymized analytical cookies and non-anonymized analytical cookies.

Anonymized analytical cookies are used to get insight into website visits. We look at information about visitor numbers, often visited pages and popular topics. In this way, we can discover what is interesting to our website visitors and we can adapt our offer accordingly. Through anonymized analytical cookies, we can not see who is visiting our website or through which PC the website is visited. These cookies can not be used to obtain information on individual website visitors.

Non-anonymized analytical cookies are used to get insight into website visits. We look at information about visitor numbers, often visited pages and popular topics. In this way, we can discover what is interesting to our website visitors and we can adapt our offer accordingly. Through non-anonymized analytical cookies, we can obtain information on individual website visitors. This information can be used for (personalized) marketing purposes.

Tracking cookies

We only place tracking cookies if you give us permission for this. We use these tracking cookies to see how advertisements on social media channels perform and how visitors of our website behave online. We can use this information for (personalized) marketing purposes.

Your rights

You have the right to ask to for insight, correction and removal of your personal data. Please refer to the contact information at the end of this cookie statement. To prevent abuse, we might ask you to identify yourself. When your request concerns personal data that is related to a cookie, you need to include a copy of the relevant cookie. You can find this in the settings of your browser.

Deactivate or delete cookies

More information about the (de-)activation of cookies can be found in the help function of your browser.

More information about cookies

On the following pages, you can find more information on cookies (in Dutch).

Consumentenbond: What are cookies?

Consumentenbond: Blocking tracking cookies with an adblocker

Consumentenbond: Delete cookies

Contact information Avular B.V.

Address: Achtseweg Zuid 153G

5651GW Eindhoven

Nederland

Phone number: +31 (0)40 304 15 86

Email address: info@avular.com

 

 


Cookieverklaring Avular B.V.

Om onze website en onze webapplicatie Cerebra Supervisor goed te laten werken, gebruiken wij cookies. In deze cookieverklaring leggen wij uit welke soorten cookies wij gebruiken en waarvoor we deze cookies gebruiken.

Wat is een cookie?

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek aan onze website weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Functionele cookies

Om de website goed te laten werken, gebruiken wij functionele cookies. Zonder deze cookies is de website ongebruiksvriendelijk. Voor het plaatsen van functionele cookies is geen toestemming van de websitebezoeker nodig. Onze functionele cookies worden geplaatst door WooCommerce, en Cerebra Supervisor.

WooCommerce is het eCommerce-platform waar wij gebruik van maken. Zij zorgen voor een stabiele webshop-omgeving, waarin u producten kunt bekijken, producten in uw winkelmandje kunt stoppen, een account kunt aanmaken en kunt inloggen. WooCommerce gebruikt alleen functionele cookies die nodig zijn voor het functioneren van de website. De meeste van deze cookies worden verwijderd na het verlaten van de website. Één type cookie wordt twee dagen bewaard.

Onze webapplicatie Cerebra Studio plaatst functionele cookies om te zorgen gebruikers kunnen inloggen en hun licenties kunnen managen.

Analytische cookies

Google Analytics is een dienst die ons helpt om inzicht te krijgen in hoe bezoekers onze website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit betekent dat Google zorgt voor een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Google Analytics plaatst via onze website analytische cookies om de prestaties van onze website en het bezoekersgedrag te analyseren. Deze analytische cookies plaatsen wij alleen als u hier toestemming voor geeft. Wij hebben Google toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Er worden twee soorten analytische cookies gebruikt: geanonimiseerde analytische cookies en niet-geanonimiseerde analytische cookies.

Geanonimiseerde Analytische cookies gebruiken we om inzage te krijgen in het bezoek op onze website. We kijken naar informatie over bezoekersaantallen, veelbezochte pagina’s en populaire onderwerpen. Zo kunnen wij zien wat onze bezoekers interessant vinden en zo kunnen wij ons aanbod hierop afstemmen. We kunnen via geanonimiseerde analytische cookies niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc de website wordt bezocht. Deze cookies zijn dus niet te herleiden tot individuele websitebezoekers.

Niet-geanonimiseerde analytische cookies: We kijken naar informatie over bezoekersaantallen, veelbezochte pagina’s en populaire onderwerpen. Deze niet-geanonimiseerde analytische cookies zijn terug te leiden tot individuele websitebezoekers en kunnen wij gebruiken voor marketingdoeleinden. Niet-geanonimiseerde analytische cookies plaatsen wij alleen als de u hier toestemming voor geeft.

Tracking cookies

Tracking cookies plaatsen wij alleen als u hier toestemming voor geeft. We gebruiken tracking cookies om te zien hoe advertenties op sociale-media-kanalen presteren en hoe websitebezoekers zich online gedragen. Deze informatie kunnen wij gebruiken voor (gepersonaliseerde) marketingdoeleinden.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens

U hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze contactinformatie onderaan deze cookieverklaring. Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u daarbij vragen om u te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser.

Cookies in- en uitschakelen of verwijderen

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Meer informatie over cookies?

Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:

Consumentenbond: Wat zijn Cookies

Consumentenbond: tracking cookies blokkeren met een adblocker

Consumentenbond: cookies verwijderen

Contactgegevens Avular

Officiële naam: Avular BV

Adres: Achtseweg Zuid 153G

5651GW Eindhoven

Nederland

Telefoonnummer: +31 (0)40 304 15 86

Emailadres: info@avular.com