Avular

R&D

Redox


The Redox CrossRoads2 project is a solution provided by Avular and Airobot, supported by the European Union, for indoor drone inspection for corrosion. It covers both the development of indoor navigation technology based on beacons, and innovative hyperspectral technology to detect abnormalities. With this detected information, an Artificial Intelligence Engine will classify the abnormalities. This process should work seamlessly and needs a drone that can fulfill these inspections completely autonomously on a safe and reliable way. 

The project starts in 2019 and is expected to finish mid-2020. 

Partners: Airobot

Supported by: European Regional Development Fund (ERDF), Interreg

Read more in Dutch

Het gebruik van drones wordt steeds belangrijker voor diverse toepassingsgebieden. Enerzijds zijn er recreatieve drones voor bijvoorbeeld het filmen op grote hoogte en anderzijds nemen drones steeds meer taken over voor de professionele industrie. Zo wordt het met de professionele drones mogelijk om precisielandbouw uit te voeren en worden drones steeds vaker ingezet voor outdoor inspectie van grote installaties. Om dit mogelijk te maken zijn er de afgelopen jaren vele innovaties gerealiseerd. Pioniers op dit vlak zijn Avular en Airobot, met financiële steun door de Europese Unie. Hoewel de markt voor outdoor inspecties interessant is, krijgt men steeds vaker de vraag naar toepassingen voor indoorinspecties (de binnenkant van bijvoorbeeld een fabriekshal). Met deze inspecties kunnen defecten op de constructie bijvoorbeeld worden gedetecteerd waardoor het tijdig kan worden gerepareerd. Wanneer een defect tijdig wordt gerepareerd, dan zullen de kosten vele malen lager zijn  (kosten van corrosie in alleen al de Amerikaanse industrie bedroeg 189 miljard dollar).  Het inspecteren van installaties is vandaag de dag echter een enorm omvangrijke klus. Er moeten immers steigers geplaatst worden waar diverse inspecteurs de constructie meter voor meter moeten inspecteren. Hierdoor ligt een installatie al snel meerdere dagen tot weken stil. Zeker bij de meer complexere installaties kan dit stevig in de papieren lopen (miljoenen per dag). Derhalve is de vraag naar een systeem waarmee een drone de indoor inspecties kan uitvoeren groot. Een drone kan de werkzaamheden in potentie namelijk in een fractie van de tijd uitvoeren waarbij er (haast) geen downtime is.

Huidige situatie

Tot op heden is het niet mogelijk om constructie-gerelateerde afwijkingen (zoals corrosie) bij indoor locaties te detecteren door middel van een drone. De positiebepaling en navigatie van drones wordt namelijk geregeld op basis GPS. Het GPS signaal is niet (of zeer beperkt) aanwezig bij indoor locaties. Hierdoor kan enerzijds de autonome navigatie niet plaatsvinden en anderzijds kan de positie van een afwijking niet worden doorgegeven. Naast de problematiek op het gebied van locatie en navigatie is het eveneens nog niet mogelijk om afwijkingen van corrosie te detecteren.

Avular samenwerking met Airobot

Vanuit de bovenstaande problematiek heeft Avular in samenwerking met Airobot (en met financiële steun door de Europese Unie) een innovatieve oplossing voor ogen. Enerzijds behelst dit de ontwikkeling van een indoor navigatietechniek op basis van beacons en anderzijds moeten er innovaties worden bewerkstelligd op het gebied van hyperspectrale technologie. Hiermee kun je diverse afwijkingen detecteren. Aan de hand van deze detectie moet door middel van Artificial Intelligence (AI) Engine  de afwijking worden geclassificeerd. Dit alles moet vervolgens naadloos samenwerken en op een drone worden geïntegreerd die de inspecties (volledig autonoom) op een veilige en betrouwbare manier kan uitvoeren.

Marktpotentie

Wanneer de ontwikkelingen worden gerealiseerd is de marktpotentie groot. Er zijn immers een groot aantal bedrijven die kampen met problematiek op het gebied van indoor inspecties die concrete interesse hebben getoond. Voorzichtige prognoses laten dan ook zien dat vier jaar na afloop van het project de (gezamenlijke) omzet met 4 miljoen is gestegen waarbij er eveneens vele nieuwe arbeidsplaatsen worden gecreëerd.

Dit is echter alleen mogelijk wanneer er wordt samengewerkt met partijen met de juiste expertise, kennis en ervaringen. Vanuit deze optiek is de grensoverschrijdende en cross-sectorale (High Tech Systemen & Materialen en Maintenance) samenwerking tussen Avular (NL), Airobot en Hasselt (BE) ontstaan, met financiële steun door de Europese Unie.